Festivalio manifestas

Šiais metais „Muzika erdvėje“ kviečia apžvelgti žmogaus ir valstybės santykį bei ieškoti atsakymo į visiems rūpimą klausimą: kas ir kokie mes esame kaip tauta šiandien? Homo lituanicus formavo įvairūs veiksniai ir istoriniai periodai, bet turbūt didžiausią įtaką tam turėjo paskutiniai 30 metų, kai prasidėjo Lietuvos kaip modernios valstybės laikas.

Kiekvienais metais vis stiprėjantis demokratiškumo, skaidrios valstybės poreikis, augantis pilietiškumo svarbos suvokimas ir vis didėjantis aktyvus visuomenės įsitraukimas į įvairius valstybės procesus skatina ir mus nelikti nuošalyje – muzikos raiškos priemonėmis, kūrybinėmis įžvalgomis ir galbūt nepatogiomis temomis festivalis siūlo diskutuoti, kalbėtis ir apmąstyti, ko pasiekėme nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, kokiomis stiprybėmis išsiskiria mūsų valstybė bei žmonės, kokios problemos dar nėra išspręstos ir stabdo šalies proveržį. Svarbiausia, kokią Lietuvą kuriame šiandien ir kokia ji bus ateityje – ar gerovės valstybė prasideda nuo Prezidentūros mosto, ar ji kuriama bendromis visuomenės pastangomis?

Festivaliui sukurtuose kūriniuose kompozitoriai šį kartą atkreipia dėmesį ir į nuolat mūsų pačių galvose performuojamą šalies viziją, ir į socialinius, politinius procesus, taip pat į įvairių bendruomenių problemas ir pasiekimus, identiteto paieškas, tautiškumo sampratą.

Kaip ir mūsų festivalio kompozitoriai, atėję į „Muziką erdvėje“, patys sau atsakykite: koks jūsų santykis su valstybe ir kokio jo norėtumėte?

Į viršų