Katedros varpinės jubiliejui – specialus Bažnytinio paveldo muziejaus ir „Muzika erdvėje“ kūrinys „Heksameronas“

Gegužės 28 d. Bažnytinio paveldo muziejus ir festivalis „Muzika erdvėje“ pristatė kompozitorių Gintaro Sodeikos, Agnės Matulevičiūtės ir Mato Drukteinio bendrą kūrinį „Heksameronas“, skirtą šešiems Vilniaus katedros varpinės didiesiems varpams.

Vilniaus katedros varpai yra liturginis maldai skirtas instrumentas. Įprastai jie skamba kviesdami į šv. Mišias, per iškilmingas procesijas, svarbius religinio gyvenimo įvykius. Šįkart, minint varpų įkėlimo dvidešimtmetį, pirmą kartą miesto istorijoje skambės specialiai šiems varpams sukurtas kūrinys, neįprastu būdu tyrinėjantis jų garsinę prigimtį ir galimybes. Koncertas skirtas paminėti šių varpų įkėlimo dvidešimtmečiui, taip pat paremti Ukrainos kovą už laisvę.

Kūrinio kompozitoriai Matas Drukteinis, Agnė Matulevičiūtė ir Gintaras Sodeika įkvėpimo semiasi iš teologinės sąvokos „heksameronas“. Biblinėje tradicijoje aprašytą pasaulio kūrimo procesą, nusakantį, kaip Dievas sukūrė pasaulį per šešias dienas, jie perkelia į šešių atlikėjų neįprastu būdu – nenaudojant varpų šerdžių – atliekamą kompoziciją.

Kūrinį atliko Rūta Šeduikytė, Dominykas Snarskis, Džiugas Daugirda, Agnė Matulevičiūtė, Gintaras Sodeika ir Matas Drukteinis.

Senieji didieji katedros varpai dingo per Antrąjį pasaulinį karą ir tolesnis jų likimas nežinomas; iki šių dienų išliko tik du mažesnieji, skelbiantys laikrodžio dūžius. 2002 m. Kelno arkivyskupija Vilniaus katedrai ir miestui padovanojo šešis naujus varpus. Vilniaus katedros aikštėje jie buvo pašventinti ir užkelti į bokštą. Pagal seną tradiciją kiekvienas bažnyčios varpas turi vardą, simbolinį ženklą ir įrašą lotynų kalba. Atsidėkojant tuometiniam Kelno arkivyskupui Joachimui Meisneriui, didžiausias varpas pavadintas šv. Joakimo vardu. Kitiems varpams suteikti Lietuvos ir Vilniaus globėjų vardai: Šv. Kazimiero, Šv. Stanislovo, Šv. Elenos, Šv. Onos ir Pal. Jurgio Matulaičio. Didžiausias iš jų, Šv. Joachimas, sveria 2 595 kg, mažiausias pal. Jurgis Matulaitis – 464 kg.

Senovėje varpais būdavo skambinama ne tik bažnytinėmis progomis, bet ir norint miestui pranešti naujienas – tiek džiugias, tiek tragiškas. Varpai skambėdavo pranešdami apie karališkus įvykius, gaisrus, skelbdami karo pradžią ir pabaigą. Koncerto autoriai, organizatoriai ir atlikėjai, reikšdami solidarumą su kovojančia Ukraina, tikisi, kad šis naujas skambesys, kaip ir senovėje, mels ir garsiai visiems skelbs apie Ukrainos pergalę.

Kitokią kūrinio varpams „Heksameronas“ versiją klausytojai turės galimybę išgirsti festivalio „Muzika erdvėje“ metu, rugsėjo 11 dieną.

Renginys yra www.700vilnius.lt programos dalis.

Koncerto organizatorius – Bažnytinio paveldo muziejus
Bažnytinio paveldo muziejaus veiklą finansuoja: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba

Partneriai: VšĮ „Meno genas“, festivalis „Muzika erdvėje“, VšĮ „Jono Meko vizualiųjų menų centras“, Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika

Rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė
Informaciniai rėmėjai: Bernardinai.lt, „Vilnius 700“, „ACM Informacija miestui“,  UAB „Clear Channel“

Katedros varpinės jubiliejui – specialus Bažnytinio paveldo muziejaus ir „Muzika erdvėje“ kūrinys „Heksameronas“
Į viršų